Signe Rohardt Lund

Signe Rohardt Lund (f. 1992) er uddannet billedkunstner fra Det Fynske Kunstakademi med afgang i 2021. Hun har udstillet både i Danmark, Tyskland og Norge. Rohardt Lund arbejder primært installatorisk og skulpturelt, men anvender også adskillige andre medier i sin kunstneriske praksis. Ofte trækker hun på en selvbiografisk praksis, der også kan betyde en udforskning af egne erindringer og fortællinger.

 

Rohardt Lund lader sig fascinere af det umiddelbare hverdagsliv omkring sig, som hun gennem en kunstnerisk bearbejdelse udtrykker med værker der appellerer til og interagerer med publikum. Hun er særligt optaget af taktile elementer, farver, former og bevægelser. Denne interesse går igen i hendes kunstneriske praksis, og kommer blandt andet til udtryk i værkserierne Hot Fusion (2018), The Perfect Square Halt (2020) og Let’s Go For a Joyride (2021).